× หน้าหลัก ข่าวสาร คู่มือนักเต้น หาเพื่อน เติม RUBY

ระบบ Couple

โหมดคู่รัก

เล่นกับเพื่อนที่ถูกใจ โหมด Couple Dance และ Club Dance ใน Dancing Hall เมื่อทำการกด Perfect พร้อมกันทั้งคู่ครบ 5 ครั้ง เมื่อจบเพลงจะสามารถขอเป็นคู่รักได้


ค่าความรัก

1.เมื่อคู่รักทำการแตะหัวใจให้ซึ่งกันและกัน จะได้รับค่าความรัก หัวใจ 1 ดวง 2.รับหัวใจได้วันละ 1 ครั้ง สูงสุดมีได้ 5 ดวง (กรณีที่มีครบ 5 ดวงแล้ววันถัดไปจะได้รับแค่ Couple point เท่านั้น)


ค่า Couple point

จะใช้ในการจัด Ranking