× หน้าหลัก ข่าวสาร คู่มือนักเต้น หาเพื่อน เติม RUBY

ระบบ Garden

1. สามารถใช้สวนได้เมื่อถึงเลเวล 10
2. สวนใช้ปลูกดอกไม้ และสามารถจัดวางของตกแต่งได้
3. เมื่อเก็บเกี่ยวดอกไม้ รับรางวัลต่างๆ

การปลูกดอกไม้

1. เมื่อวางเมล็ดพันธ์ แล้วจะต้องรดน้ำทุกๆ 60 นาที และ ใส่ปุ๋ยทุกๆ 40 นาที
2. หากใช้ไอเทมสารสกัด จะทำให้ดอกไม้โตเร็วยิ่งขึ้น
3. ชนิดของดอกไม้ที่โตเต็มที่จะแตกต่างๆ กันตามชนิดของปุ๋ยที่ใส่ให้ดอกไม้

รางวัลที่จากการเก็บเกี่ยว

สามารถไปเยี่ยมสวนของเพื่อน และ ให้การช่วยเหลือได้ (วันละ 3 ครั้ง)