× หน้าหลัก ข่าวสาร คู่มือนักเต้น หาเพื่อน เติม RUBY

ระบบ Score Mode

Score Battle


การเล่นโหมด Score Battle

1. โหมด Score Battle จะเปลี่ยนเป็น 2 KEY และ 4 KEY ในแต่ละวัน
2. มีให้เลือกเล่น 3 ระดับ / Hard / Normal / Easy
3. ของรางวัล Jewel ที่ได้รับจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ วัน

ในแต่ละสัปดาห์เมื่อเข้าร่วมเล่นโหมด Hard ครบตามที่กำหนด จะได้รับรางวัลพิเศษ