× หน้าหลัก ข่าวสาร คู่มือนักเต้น หาเพื่อน เติม RUBY

ระบบ Story Mode

Story Mode

การเล่นโหมด Story

1.เป็นการแข่งทีม 3 : 3
2.สามารถเลือก เพื่อนในเกม , แดนเซอร์ทั่วไป , ผู้สนับสนุน มาเป็นสมาชิกในทีมได้
3.คะแนนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับระดับ แดนเซอร์
4.โดยเมื่อเลือก เพื่อนในเกม , แดนเซอร์ทั่วไป จะได้รับ Friendship Point ด้วย

ของรางวัล Friendship Point

Auto play

1.สามารถเล่นได้เฉพาะ Stage ที่เคลียร์ด้วยดาว 3 ดวง
2.ใช้ Energy เหมือนกับการเล่นทั่วไปและเมื่อ Energy ไม่พอจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ